Incasso en
beslagrecht

van sommatie tot executie

Incasso en beslagrecht

Het komt vaak voor dat facturen voor geleverde diensten of zaken onbetaald blijven. Redenen hiervoor kunnen divers zijn. Het kan zijn dat uw wederpartij in betalingsproblemen verkeert of dat zij van mening is dat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld omdat de geleverde zaak naar mening van uw wederpartij beschadigingen vertoont. Echter, wat de reden ook is, wij kunnen u in alle incassozaken bijstaan met een passende oplossing op maat zodat uw achterstallige betalingen worden voldaan.

Reden waarom juist wij u beter van dienst kunnen zijn dan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau is gelegen in het feit dat wij als advocaten meer bevoegdheden hebben. Alleen advocaten mogen gerechtelijke procedures aanhangig maken bij een rechtbank, beslag laten leggen of zelfs een faillissement aanvragen. Zo kunnen wij u bijstaan tijdens het gehele incassotraject.


De incassoprocedure


Dit traject begint altijd met een schriftelijke sommatie tot betaling. Indien uw wederpartij na sommatie nog steeds uw vordering niet heeft voldaan, kunnen wij een procedure aanhangig maken bij een rechtbank teneinde gerechtelijk af te dwingen dat de vordering betaald dient te worden. In spoedeisende gevallen (denk hierbij aan bijvoorbeeld het feit dat u door uitblijven van betalingen zelf in financiële problemen komt) is het zelfs mogelijk een kort geding te starten waardoor binnen een termijn van 1 tot 4 weken door rechter een vonnis is gewezen.

Na het vonnis


Na het verkrijgen van het vonnis reikt een deurwaarder de executoriale titel (de uitspraak waarin staat dat de wederpartij is veroordeeld tot betaling) uit aan uw wederpartij. Dit heet betekenen. Na betekening krijgt de wederpartij een laatste termijn (de beveltermijn) om tot betaling van de vordering over te gaan. Deze termijn is erg kost, meestal twee of drie dagen. Soms is een zaak zo dringend dat een beveltermijn niet eens afgewacht hoeft te worden. Indien de wederpartij na verstrijken van de beveltermijn nog steeds niet heeft betaald is het mogelijk om executoriaal beslag te laten leggen op zaken, welke zaken u vervolgens kunt verkopen ter incassering van uw vordering.

Conservatoir beslag


Daarnaast is het ook mogelijk om conservatoir beslag te laten leggen. Dit is beslag dat – zonder dat de wederpartij het weet – kan worden gelegd op zaken of vermogensrechten. Conservatoir beslag kan twee doelen dienen: druk leggen op de schuldenaar en voorkomen dat de schuldenaar vermogensbestanddelen of zaken laat verdwijnen. Nadat conservatoir beslag is gelegd zal wederom een dagvaarding opgesteld dienen te worden en zal het vonnis betekend dienen te worden. Na betekening wordt het conservatoir beslag automatisch omgezet in executoriaal beslag, waardoor u uw vordering kunt incasseren.

Voordeel van een advocaat


Juist vanwege het feit dat wij u tijdens de gehele incassoprocedure kunnen bijstaan en niet zoals bijvoorbeeld een incassobureau alsnog een advocaat dienen in te schakelen teneinde een dagvaarding op te stellen of beslag te laten leggen, kunnen wij u een zeer scherp incassotarief aanbieden waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van uw vordering zodat kosten en baten tegen elkaar opwegen.

Vragen over de incasso
​​​​​​​procedure?

Kok Advocatuur staat u graag terzijde.